Valikko

Sosiaaliasiamiestoiminta

Sosiaaliasiamies.


Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa:


 neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
soveltamiseen liittyvissä asioissa
 avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain
hyvinvointialueelle


Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esim.:
 tyytymättömyyttä palvelun tai kohtelun laatuun
 tyytymättömyyttä saatuun päätökseen
 ongelmia tiedonsaannissa
 rekisteritietojen tarkastusta
 asiakasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista


Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.


Anne Viita
Sosiaaliasiamies, YTM


Puhelin 040 8302020


Puhelinajat ovat ma-to klo 9–11. Puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voi jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten. Käynnistä tulee sopia etukäteen sosiaaliasiamiehen kanssa.