Valikko

Esittely

Tarjoamme lapsille mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen. Lapsilla on ainutlaatuinen mahdollisuus nauttia oman aktiviteettipuiston antimista. Hoitopäiviin kuuluvat tärkeänä osana myös musisointi, taide- ja draamakasvatus, ulkoilu, tutkiminen, satuhetket, lepo ja leikki. Päiväkodissamme tutustutaan englannin kieleen laulujen, leikkien, liikunnan ja arkitoimintojen kautta.

Meille on tärkeää lasten kokema ilo ja onnistumisen kokemukset. Toimintamme lähtökohta on, että jokaisella on hyvä ja turvallinen olo JUMP:issa. Toiminta pohjautuu aitoon ja lämpimään läsnäoloon sekä tiiviiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa. Lapset huomioidaan yksilöinä ryhmässä.

Päiväkodissamme nautitaan talon oman keittiön valmistamaa terveellistä lähiruokaa. Olemme myös karkiton päiväkoti. Syntymäpäivänään lapsi saa toivoa mieluisinta liikunnallista aktiviteettia, jonka tiimellyksessä juhlitaan.

Lapsella on mahdollisuus osallistua Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston viikottaiseen, 3-6 -vuotiaiden lasten musiikkileikkikouluun JUMPissa päiväkotipäivän aikana.

Kielisuihku

The English Shower at JUMP will offer the kids to become familiar with a foreigh language. The kids will be introduced to the English language through short activity sessions such as singing, playing games and rhymes. The goals of language showers are to make children aware of foreign languages, to develop positive attitudes towards them and to prepare them for foreigh language studies in the future. The English shower is a good way to prepare and motivate children to learn a foreign language when they go to school. At JUMP the English shower will also include learning about different cultures. For example we may have "Italy day" where we explore the Italian culture by making Italian food and learning now to greet each other in Italian.